LOGIN
HESLO

Vítejte v ÚNSB

Ústav nanobiologie a strukturní biologie, (ÚNSB) na Nových Hradech a v Českých Budějovicích realizuje výzkum ve dvou základních oblastech, a to:

- systémová biologie na úrovni molekul, buněk, tkání organismů; tímto poskytuje poznatky o molekulární podstatě strukturních elementů systémů a jejich principiálních metabolických a řídících drahách. Poznává vazby mezi těmito elementy a tak popisuje strukturu biologických systémů.

- nanobiotechnologie, kde je výzkum zaměřen na vývoj a přípravu nových typů biokompatibilních (nano)kompozitních materiálů a jejich praktické využití a dále na studium a využití interakcí biologických struktur s nano- a mikročásticemi a chemickými a fyzikálními faktory.

V oblasti aplikace realizuje ÚNSB vysoce odbornou činnost v cílených aplikacích a vývoji. Laboratoře a vzdělávací centrum v Nových Hradech byly založeny v roce 2002. Úspěšně byly zavedeny metody v bioinformatice, molekulární biologie, mikroskopii, spektroskopii, molekulárním modelování a metodiky stanovování proteinových struktur, především metody proteinové krystalografie. Kampus v Nových Hradech byl od svého počátku před několika lety zamýšlen též jako zařízení pro vědecká školení a pořádá velké množství školení, konferencí a symposií. I přes krátkou dobu fungování vědeckých skupin na ÚNSB byly získány excelentní vědecké výsledky vzbuzující mezinárodní pozornost v prestižních časopisech jako např. Nature, Nature Structural&Molecular Biology, PLOS Computational Biology, atd. Díky tomu jsou vedoucí vědečtí pracovníci pravidelně zváni na mezinárodní konference a symposia, a žádáni o sepsání prestižních přehledných článků a knižních kapitol. ÚNSB je pravidelně hostitelem vědců ze zahraničí a účastníků mezinárodních internship programů.

Ústav nanobiologie a strukturní biologie, (ÚNSB) byl zřízen rozhodnutím rady instituce k 1.1.2011 jako součást CVGZ AVČR v.v.i.