LOGIN
HESLO
^^^

Mgr. Ekaterina Sviridova, Ph.D.

Pozice

Vědecký pracovník
Adresa
Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
sviridova@nh.cas.cz

Ústavní publikace v impaktovaných časopisech