LOGIN
HESLO
^^^

Ing. Karin Spurná

Pozice

Odborný pracovník výzkumu a vývoje, sam.
Adresa
Zamek 136, 37333 Nove Hrady
Tel.: +420 389 033 809
spurna@nh.cas.cz

Dřívější výsledky

Leden 2016 – současnost: Odborný pracovník výzkumu a vývoje v Centru nanobiologie a strukturní biologie MBÚ AVČR, Výzkumná práce na Oddělení membránové fyziologie a bioenergetiky ‒ In vitro mutageneze, klonování, funkční a strukturní analýza membránových proteinů
Září – prosinec 2015: Odborný pracovník výzkumu a vývoje v Ústavu nanobiologie a strukturní biologie ÚVGZ AVČR, Výzkumná práce na Oddělení membránové fyziologie a bioenergetiky ‒ Výzkum struktury a funkce membránových proteinů 
Září 2014 – červen 2015: Laborant na Oddělení molekulární a buněčné imunologie v Ústavu molekulární genetiky AVČR
Prosinec 2012 – září 2014: Neplacená praxe v zaměstnání na Oddělení molekulární a buněčné imunologie v Ústavu molekulární genetiky AVČR

Vzdělání: 
2013-2015 České vysoké učení technické (CVUT) 
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 
Obor: Přístroje a metody pro biomedicínu 
Zakončení: státní zkouška
Titul: Inženýr (Ing.) 
2010-2013 České vysoké učení technické (CVUT) 
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 
Obor: Biomedicínský technik
Zakončení: státní zkouška 
Titul: Bakalář (Bc.) 
2006-2010 
Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec 
Zakončení: maturitní zkouška

Doplňkové vzdělání a kurzy: 
29. srpna – 2. září 2016: Mezinárodní konference SMYTE 34 
• aktivní účast – ústní prezentace s názvem „The interaction between Saccharomyces cerevisiae Trk1 (and Trk2) subunits assessed by Bimolecular Fluorescence Complementation“ 
10.-14. listopadu 2014: „Mikroskopické metody v biomedicíně“ 
• kurz pořádaný ČSMS a ÚMG AVČR
Říjen – prosinec 2014: Kurz „Tvorba webu“
• projekt Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských studijních oborů
24.-26. září 2014: Genetická konference GSGM 
• aktivní účast – posterová prezentace 
21. Května 2014: Seminář EXBIO 2014 – Imunofenotypizace
• pasivní účast

Pracovní oprávnění: 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru biomedicínský technik – označení „Registrovaná“, registrační číslo 020-0159-2483

Jazykové znalosti: 
Angličtina: aktivní komunikace
Němčina: základní znalosti

Počítačové znalosti: 
Internet, MS Office, intuitivně i jiné typy Office 
Software: LaTex, FlowJo, Diva, Matlab, ImageJ, Adobe Photoshop – základní uživatelské znalost
Tvorba webu: zkušenosti s HTML, nejvíce CSS

Řidičské oprávnění: 
Skupina B, aktivní řidič, vlastní vůz

Ostatní praxe: 
2x měsíční pobyt v USA (2009, 2012) – zdokonalení anglické konverzace

Aktivity, zájmy a jiné informace: 
• Hra na housle, zpěv, ruční práce, výtvarná činnost, plavání, sport obecně 
• Nekuřák 
• Vdaná