LOGIN
HESLO
^^^

Mgr. David Řeha, PhD

Pozice

Vedoucí laboratoře
Adresa
Zámek 136, CZ 373 33 Nové Hrady
Tel.: +420 389 033 801
reha@nh.cas.cz

Současné zaměření

Dosavadní výzkumná činnost je hlavě zaměřena na studium biomolekulárních systémů pomocí výpočetních metod. Jedná se jednak o výzkum interakcí biomolekul (proteinů, DNA) s různými ligandy pomocí MD simulací, QM/MM výpočtů a molekulárního dockování. Studium funkčních procesů u širokého spektra proteinů, včetně membránových proteinů, pomocí MD simulací. Dále pak studium mechanismů enzymatických reakcí pomocí QM/MM výpočtů a modelování tranzitních stavů u enzymatických reakcí. Další oblastí je studium přenosu náboje (charge transfer) u biomolekul (DNA, fotosyntetické proteiny) a výpočet spektroskopických konstant (IR, NMR, UV) pomocí QM metod kombinovaných s MD simulacemi. V neposlední řadě se také zabývá vývojem a aplikací nových výpočetních metod (např. MM polarizace pro QM/MM výpočty).

Dřívější výsledky

 • 2009-2011 Postdoct: Department of Biological Sciences, University of Essex, Colchester, Velká Británie
  Projekt: Implementace MM polarizace v QM/MM výpočtech
  Vedoucí projektu: Prof. Christopher Reynolds
 •  

 • 2007-2009 Postdoc: School of Physics and Astronomy, University of Leeds, Velká Británie
  Projekt: Multi-škálový model přenosu náboje u DNA molekul
  Vedoucí projektu: Dr. Sarah Harris
 •  

 • 2005-2006 Postdoc: NCBR, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
  Projekt: Ab initio výpočty NMR prametrů u DNA.
  Vedoucí projektu: Prof. Vladimír Sklenář
 •  

 • 2000-2005 Doktorské studium: Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR + Ústav Organické Chemie a Biochemie, Akademie věd České Republiky
  Obor studia: Fyzikální chemie
  Téma doktorské práce: „Ab Initio Calculations and Molecular Dynamics Simulations of Biomolecules in the Gas Phase and in Aqueous Solution.“
  Školitel: Prof. Pavel Hobza
 •  

 • 1995-2000 Magisterské studium: Přírodovědecka Fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
  Obor studia: Fyzikální chemie
  Téma diplomové práce: „Teoretické studium interakce interkalátorů s DNA“
  Školitel: Prof. Pavel Hobza

Publikace

publicationslist.org/david.reha

Ústavní publikace v impaktovaných časopisech