LOGIN
HESLO
^^^

Doc. Mgr. Ivana Kutá-Smatanová, PhD.

Hodnost

Doc. (2010, PřF Univerzita Palackého, Olomouc)
PhD. (1999, PřF Masarykova Univerzita, Brno)

Pozice

vedouci laboratoře, zastupce vedouciho CNSB
Adresa
Zámek 136, CZ-373 33 Nové Hrady
Tel.: +420 608106109
Fax: +420 386361279
ivas@nh.cas.cz

Dřívější výsledky

 

Ústavní publikace v impaktovaných časopisech