LOGIN
HESLO
^^^

RNDr. Ing. Milan Melicherčik, PhD.

Pozice

Vědecký asistent
Adresa
Zámek 136, CZ-373 33 Nové Hrady
melichercik@nh.cas.cz

Ústavní publikace v impaktovaných časopisech