LOGIN
HESLO
^^^

Ing. Vasilina Zayats, PhD.

Pozice

Postdoktorand
Adresa
Zámek 136, CZ-373 33 Nové Hrady

Ústavní publikace v impaktovaných časopisech