LOGIN
HESLO
<<<

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA HOSTILA 1ST VISEGRAD SYMPOSIUM ON STRUCTURAL SYSTEMS BIOLOGY NA NOV. HRADECH

Ve dnech 29. 11. - 2. 12. 2011 se konalo na zámku v Nových Hradech 1.Visegradské Sympozium o strukturní systémové biologii, které organizovaly Přírodovědecká fakulta JU ve spolupráci s Jagellonskou Univerzitou v Krakově, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Univerzitou v Szegedu. Sympozium bylo zaměřeno na výzkum a aplikace výpočetních a spektroskopických metod při studiu biologických systémů na molekulární úrovni.

vic: http://www.jcu.cz/news/1st-visegrad-symposium-on-structural-systems-biology-na-PrF JU