LOGIN
HESLO
^^^

PD Dr. Jost Ludwig

Pozice

Vědecký pracovník
Adresa
Zamek 136, 37333 Nove Hrady
Tel.: +420 38903 3844
ludwig@nh.cas.cz

Ústavní publikace v impaktovaných časopisech