LOGIN
HESLO
<<<

Mezinárodní letní škola “Undergraduate Summer Research in Molecular Biophysics”

Ve dnech od 10. června do 11. srpna 2012 organizuje Princetonská Universita za finanční podpory National Science Foundation (divize chemie, matematiky a fyziky a oddělení pro mezinárodní vědu a inženýrství), ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU a Ústavem nanobiologie a strukturní biologie Akademie věd v Nových Hradech a Českých Budějovicích mezinárodní letní školu pro americké studenty bakalářského studia fyziky, chemie, matematiky, inženýrství nebo informatiky. Program je zaměřen na molekulární biofyziku, což je interdisciplinárni oblast využívající koncepty a experimentálni metody z fyziky a matematiky k řešení biologických problémů.

 

 

Ve dnech od 10. června do 11. srpna 2012 organizuje Princetonská Universita za finanční podpory National Science Foundation (divize chemie, matematiky a fyziky a oddělení pro mezinárodní vědu a inženýrství), ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU a Ústavem nanobiologie a strukturní biologie Akademie věd v Nových Hradech a Českých Budějovicích mezinárodní letní školu pro americké studenty bakalářského studia fyziky, chemie, matematiky, inženýrství nebo informatiky. Program je zaměřen na molekulární biofyziku, což je interdisciplinárni oblast využívající koncepty a experimentálni metody z fyziky a matematiky k řešení biologických problémů. Letos se této letní školy zúčastní 9 studentů z Princetonské Univerzity, z University of California in Santa Cruz, z Georgian Court University v New Jersey, z University of Michigan, z Mars Hill College v Severní Carolině, z Houston Baptist University v Texasu, z The College of New Jersey, Trenton, a z Loyola University v New Orleans. Studenti pracují v malých týmech, společně s našimi studenty a pod vedením našich zkušených docentů a vědeckých pracovníků, na skutečných vědeckých projektech. Hlavní organizátoři letní školy jsou Prof. Jannette Carey z chemické fakulty Princetonské University a doc. Rüdiger Ettrich z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie v Nových Hradech a z Ústavu chemie a biochemie PřF JU. Prof. Carey je zároveň i hostující vědkyně na Ústavu nanobiologie a strukturní biologie. Ve dnech 30. a 31. července se v rámci této letní školy koná vědecká konference, kde jednotlivé týmy představí výsledky své práce v Jižnich Čechách.

IMG_6691.JPG