LOGIN
HESLO
<<<

Memorandum o spolupráci mezi BSU a UNSB

Memorandum o spolupráci mezi BSU a UNSB
17. května 2013 podepsali prorektor pro vědeckou činnost profesor Oleg Ivaskevich z Běloruské státní univerzity a ředitel Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR, v.v.i., Prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D., memorandum o spolupráci.
Hlavním cílem je navázání spolupráce v souvislosti s výměnou studentů v rámci partnerských institucí se zvláštním důrazem na umožnění studentů z Běloruska studovat u nás v Ph.D. studiu.

Druhým tématem setkání, kterého se zúčastnily i paní doc. Mgr. I. Kutá-Smatanová, Ph.D. a Mgr. Katsiaryna Shamayeva, bylo prohloubení a rozšíření evropské infrastruktury systémové biologie – ISBE – Infrastructure for Systems Biology in Europe, kde jsme získali BSU jako cenného partnera v oborech biologie, biochemie a biofyzika.