LOGIN
HESLO
<<<

Mezinárodní letní škola “Undergraduate Summer Research in Molecular Biophysics” - 2.6.2013

Ve dnech od 2. června do 12. srpna 2013 organizuje opět Princetonská Universita za finanční podpory National Science Foundation (divize chemie, matematiky a fyziky a oddělení pro mezinárodní vědu a inženýrství), ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU a Ústavem nanobiologie a strukturní biologie Akademie věd v Nových Hradech a Českých Budějovicích mezinárodní letní školu pro americké studenty bakalářského studia fyziky, chemie, matematiky, inženýrství nebo informatiky. Tato akce se tedy již stává tradicí. Program je zaměřen na molekulární biofyziku, což je interdisciplinárni oblast využívající koncepty a experimentální metody z fyziky a matematiky k řešení biologických problémů. Letos se této letní školy zúčastní 8 studentů z Princetonské Univerzity, z Rensselaer Polytechnical Institute in New York, z St. John ´s University in new. York, Carleton College in Minnesota, z University of New England in Portland and University Studenti pracují v malých týmech, společně s našimi studenty a studenty projektu letních škol "Summer School in Molecular Biophysics and Systems Biology" pod vedením našich zkušených docentů a vědeckých pracovníků, na skutečných vědeckých projektech. Hlavní organizátoři letní školy jsou Prof. Jannette Carey z chemické fakulty Princetonské University a doc. Rüdiger Ettrich z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie v Nových Hradech a z Ústavu chemie a biochemie PřF JU. Prof. Carey je zároveň i hostující vědkyně na Ústavu nanobiologie a strukturní biologie. Dne 25. července se v rámci této letní školy koná vědecká konference, kde jednotlivé týmy představí výsledky své práce v Jižních Čechách.