LOGIN
HESLO
<<<

Nová pozice - odborný asistent (postdoc)

Laboratoř pokročilé optické mikroskopie MBÚ v Nových Hradech nabízí místo odborného asistenta (postdoc).
Hlavní oblastí pracovní náplně bude vývoj a uplatňování geneticky kódovaných sond molekulárních procesů v živých buňkách a nadbuněčných strukturách. Očekává se příprava konstruktů DNA, jejich vkládání do buněk savčích tkáňových kultur a pozorování pomocí technik pokročilé optické mikroskopie. Konstrukty budou sloužit zejména k pozorování buněčné signalizace prostřednictvím G-proteinů, G-proteinových receptorů a receptorových kináz (IGFR, FGFR, EGFR). Laboratoř disponuje rozsáhlým špičkovým (často i unikátním) přístrojovým vybavením a multidisciplinárními zkušenostmi. Úspěšný kandidát musí mít zkušenosti s prací s technikami molekulární biologie a dobrou znalost anglického jazyka. Za výhodu budou považovány předchozí zkušenosti s prací se savčími tkáňovými kulturami a s optickou mikroskopií. Pozice je financována mezinárodním grantem ve spolupráci s pracovišti z Rakouska a je dobře finančně ohodnocena. Lze očekávat publikace ve špičkových vědeckých časopisech. Nástup po dohodě, ideálně v počátečních měsících roku 2018.